Nedir.Org*
Soru Sor
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER
Fiil (eylem) kök veya gövdelerine gelerek isim (ad) yapan eklere fiilden isim yapan ekler denir.

-ce / -ca : düşün-ce, eğlen-ce, …

-acak / -ecek : (Bu ek, hem fiilimsi eki olarak kullanılır hem de fiilden doğrudan isim yapan ek olarak kullanılır. Buradaki işlevi doğrudan isim yapmaktır. Alttaki bölümde fiilimsi olmasına örnek verilecektir.)

Giy-ecek, yak-acak, aç-acak, iç-ecek,…
-ak / -ek : yat-ak, kaç-ak, dur-ak…
-ga / -ge : böl-ge, bil-ge, süpür-ge, bil-ge, diz-ge…
-gan / gen : çalış-kan, unut-kan, kay-gan, sıkıl-gan…
-gı / -gi (-kı / -ki) : sev-gi, çal-gı, as-kı, kes-ki, bit-ki…
-gıç / -giç : bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç…
-gın / -gin / -gun / -gün : yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-(g)kin, sol-gun…
-ı / -i / -u / -ü : yaz-ı, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u…
-ıcı / -ici : yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı…
-ık / -ik : kes-ik, aç-ık, göç-ük…
-ım / -im : say-ım, seç-im, öl-üm, ölç-üm…
-ın / -in : yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in…
-(ı)nç / -(i)nç : gül-ünç, sev-inç…
-ıntı / -inti : es-inti, çık-ıntı, dök-üntü…
-ır / -ir /-ur / -ür // -er : gel-ir, gid-er, ok-ur…
-ıt / -it / -ut / -üt : geç-it, yak-ıt, ölç-üt…
-me / -ma (Ek bu kullanımda isim-fiil türetir.) : Gülmeyi severim. Konuşmayı bil.
-me / -ma (Ek bu konumda yalnızca isim türetir.) : dondur-ma, dol-ma, sar-ma, aç-ma, gözle-me…
-me / -ma (Ek bu konumda sıfat türetir.): yap-ma bebek, süz-me bal…

NOT: Olumsuzluk eki olarak da karşımıza çıkar:
Bana öyle kızgın kızgın bakma.
Ağlanacak haline bir de gülme.

-mek / -mak (Ek bu kullanımda isim-fiil türetir.) : gel-mek, git-mek…
-mek / -mak (Ek bu konumda yalnızca isim türetir.) : ek-mek, ye-mek…
-ış / -iş / -uş / -üş (Ek bu kullanımda isim-fiil türetir.) : otur-uş, yürü-y-üş,
-ış / -iş / -uş / -üş (Ek bu konumda yalnızca isim türetir.) : bul-uş, gül-üş, gör-üş, anla-y-ış, çık-ış, gir-iş…
-an / -en: yat-an, yürü-y-en, bak-an, kız-an, geç-en…
-mış / -miş / -muş / -müş : oku-muş insan, bil-miş çocuk, geç-miş gün…

UYARI: “-mış / -miş / -muş / -müş” eki fiil işletim eki (Çekim eki) olarak da kullanılır.
Çocuk soruları bilmiş.
O, zamanında çok kitap okumuş.
Günler çabucak geçmiş.

-dık / -dik / -duk / - dük : umulma-dık hata, bil-dik konular, tanı-dık insanlar…

UYARI: “- dık / -dik / -duk / - dük ” eki fiil işletim eki (Çekim eki) olarak da kullanılır.
Soruları hemen bildik.
Seni uzaktan görünce derhal tanıdık.

-diği : Sev-diğim kitaplar, gez-diğimiz sokak, söyleme-diğimiz söz, aç-tığı yara…
-ecek / -acak : gid-ecek yer, sorul-acak sorular, yazıl-acak anılar…
-eceği : söyle-y-eceği söz, danış-acağımız kişi…
-ası / -esi : yıkıl-ası kent, kahrol-ası kader…
-r (-ır / -ir / -ur / -ür // -ar / -er) : gül-er yüz, aç-ar anahtar, yüz-er gemi
-maz / -mez : unutul-maz anılar,
-ıp / -ip / -up / -üp : koş-up, gel-ip, bak-ıp, konuş-up…
-arak / -erek : koş-arak, gül-erek, düşün-erek, unut-arak…
-ken : gider-ken, ağlar-ken, yüzer-ken…
-ınca / -ince : sız-ınca, geç-ince, sus-unca, dön-ünce…
-dıkça / -dikçe : bil-dikçe, yürü-dükçe, kız-dıkça, konuş-tukça…
-eli / -alı : gel-eli, tanış-alı, anlat-alı, bil-eli…
…-r ….-mez : gör-ür gör-mez, bit-er bit-mez, anla-r anla-maz…
-di mi : Yaz gel-di mi sıcaklar başlar.
Bir kez oku-du-n mu anlarsın.
-diğinden : Kız-dığından yanıma gelmiyor.
-diği için : Seni gör-düğü için mutluydu.
-mek için : Sorunu çöz-mek için buradayız.
-meksizin : Ardına bak-maksızın kaçtı.
-meden : Seni gör-meden gitmezdi.
tı / -ti : belir-ti, kızar-tı...
-ıcı / -ici : Kal-ıcı, vur-ucu, bil-ici, al-ıcı, sat-ıcı, dinle-y-ici, gör-ücü, bak-ıcı, yırt-ıcı, geç-ici, kur-ucu…
-e / -a : diz-e, sür-e…


2016-03-02 03:57:16 Türkçe

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Youtube'da Nasıl Para Kazanırsınız 30 İpucu?
Youtube'da Nasıl Para Kazanırsınız 30 İpucu

Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?

Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim
Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Bağlantılı Yazılar
01 | Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.* Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.* Kalem böyle çalınmıştır yazımaYazım kışıma uymaz, kışım yazıma* Kırda.. - Devamını Oku..

02 | Eş sesli kelime örnekleri

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Açıklamalı Örnekler:
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş.. - Devamını Oku..

03 | Deneme Yazısı Örnekleri

Bkz : Deneme Nedir ?Deneme Örneği 1
Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini.. - Devamını Oku..

05 | İletişim Öğesi Örnekleri

İletişim öğelerine 5 tane örnek verir misiniz. Yani diyaloglar alıcı verici dönüt ileti vs örnek örnek - Soruya Git..

06 | Saf (Öz) Şiir Örnekleri

Saf (Öz) Şiir Nedir Örnekleri - Soruya Git..

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Resimleri

 • 10
  Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Örnekleri 6 ay önce

  Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Örnekleri

 • 4
  Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri 4 yıl önce
  Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Sunumları

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Videoları

 • 1

  6 ay önce
  TÜRKÇE / YAPIM EKLERİ

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Soru & Cevap

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Ek Bilgileri

Sağ Tık Ve Metin Kopyalama Engeli Nasıl Kaldırılır
Sağ Tık Ve Metin Kopyalama Engeli Nasıl Kaldırılır

Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız
Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız

Kapak Resmi
Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri Örnekleri